Annemiek Janmaat Disclaimer

Algemeen

Annemiek Janmaat spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Annemiek Janmaat van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.
Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. Echter, u kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen. Annemiek Janmaat is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Veiligheid

Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van Internet. Annemiek Janmaat is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
Annemiek Janmaat staat niet in voor de juistheid / volledigheid van de op / via deze site beschikbare informatie, documenten en / of gegevens, in het bijzonder waar deze door anderen is verstrekt.
Annemiek Janmaat draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, documenten en andere gegevens van anderen welke via koppelingen / links of enige andere methode via deze site toegankelijk zijn. Houdt u er rekening mee, dat de snelheid en het functioneren van de via deze site beschikbare mogelijkheden, mede afhankelijk zijn van de apparatuur en software waarmee u verbinding legt en van de provider via welke u dat doet.

Privacy

Annemiek Janmaat respecteert graag de privacybehoefte van bezoekers van haar site. Ik verzamel daarom via dat bezoek geen persoonlijke gegevens voor commercieel of promotioneel gebruik.
Van bezoekers aan de website van Annemiek Janmaat kunnen algemene gegevens worden bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van mij site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens, waaronder bezoekersaantallen, en niet om persoonsgegevens.